Geobear anställer affärsutvecklare inom infrastruktursektorn

Nicklas Bosäter.

Nicklas Bosäter anställs som affärsutvecklingschef inom Infrastruktur för Geobear AB, en privatägd, global markteknikentreprenör. Bosäter har tidigare erfarenhet från infrastruktursektorn där han haft strategiska positioner på bland annat Infranord, Veolia Norden och Omexom Sverige.–

– Vår erfarenhet visar att Geobears lösningar är mycket lämpade för infrastruktursektorn inom allt från vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser. För att kunna erbjuda våra infrastrukturkunder bästa möjliga support har vi anställt Nicklas Bosäter som har en gedigen kunskap från järnvägssektorn och en stor förståelse för vad som krävs för ett fungerande infrastrukturprojekt, säger Asim Shaikh, vd på Geobear, i ett pressmeddelande.

– Geobear är ett spännande företag med innovativ teknik som verkligen kan göra skillnad i underhållsarbetet inom till exempel järnväg, säger Nicklas Bosäter.

– Idag genomförs vid många tillfällen spårriktning inom järnväg, gång på gång eftersom problemet egentligen ligger i att markens bärighet inte är tillräcklig. Så länge bärigheten inte förbättras, kommer ballasten och in sin tur spåret att röra sig. Marken behöver med andra ord förstärkas. Traditionella metoder såsom pålning är i många fall inte ett alternativ eftersom det kräver stora, tidskrävande åtgärder som stoppar järnvägstrafiken. Då är injektering av geopolymer en bättre lösning eftersom det kan göras under servicefönster nattetid utan att hindra trafiken, säger Nicklas.