Lyckat införande av tåg-gate i Trelleborgs hamn

Deltagare i slutkonferensen från bl a EU, Trelleborgs Hamn AB och Port of Szczecin Swinoujscie.

Trelleborgs hamn har nyligen avslutat ett tvåårigt EU-projekt, Sweden-Poland Sustainable Sea-Hinterland Services III”. Projektet har syftat till att öka effektiviteten och förbättra integrationen i två europeiska transportkorridorer, inte minst när det gäller den intermodala trafiken i Polen.

Som en del i projektet har en ny tåg-gate och besiktningsanläggning för intermodala järnvägsvagnar införts i Trelleborgs hamn.

Lösningen med tåg-gaten är ett bild- och identifikationssystem som fotograferar och identifierar järnvägsenheter och vagnar i syfte att automatisera och besiktiga trafik som passerar terminalen via tåg.

Trelleborgs hamn konstaterar att hanteringen av järnvägsenheter ”blivit avsevärt mer effektiv och innebär en signifikant förbättring av arbetsmiljön på kombiterminalen eftersom ingen okulär inspektion av kombipersonal är nödvändig efter att tåg-gaten implementerades”.