MÁV-Start lanserar anbudsprocess för 115 nya ellok

MAV-Start vill ersätta de nuvarande till åren komna elloken av klass V431, som har en maximal hastighet på 120 km/h. Foto: Wikipedia, kredit: Fazekas Attila

Den ungerska statliga passageraroperatören MÁV-Start startar en anbudsprocess om ett ramavtal för leverans av 115 elektriska lok, tillsammans med reservdelar, extrautrustning, underhåll och personalutbildning.

Beställningen är uppdelad i två sektioner, som omfattar 90 dubbelspänningslokomotiv för drift på 25kV 50Hz AC- och 15kV 16,7Hz AC-elektrifiering, och 25 tre-spänningslokomotiv lämpliga för drift under 25kV 50Hz AC, 15kV 16,7Hz AC och 3kV DC elektrifiering, alla med en maximal hastighet på minst 200 km/h.

MÁV-Start säger att den nya flottan kommer att användas för att öka internationella och långväga passagerartjänster, vilket kräver lokomotiv, som kan utnyttjas längs de uppgraderade 160 km/h-linjerna i Ungern tillsammans för 200 km/h-drift i grannstater som Slovakien, Slovenien, Österrike och Tyskland.

Den nya flottan kommer att ersätta de nuvarande till åren komna elloken av klass V431, som har en maximal hastighet på 120 km/h. De nya loken kommer att göra det möjligt för MÁV-Start att minska restiderna både på inhemska och internationella sträckor.

Anbudet måste lämnas in senast den 17 februari till MÁV-Start som planerar att ingå avtalet i slutet av året. Beställningen kommer att finansieras med ett lån. MÁV-Start förväntar sig att de första loken kommer att tas i bruk i början av 2022.