Banedanmark ska digitalisera omkring 10 000 kabelritningar

Foto: Banedanmark

Banedanmark ska digitalisera omkring 10 000 kabelritningar, som innehåller information om kablar nedgrävda i marken längs spåret. Det ska göra den informationen lättare tillgänglig för bland annat underhållsarbete.

Alltifrån spänningskablar till vätskebärande ledningar finns i marken och vissa ledningar kan vara upptill 100 år gamla.

Pappersdokumentationen ska sparas i olika digitala format, som TIFF eller PDF. I stället för att manuellt konvertera underlaget till ett GIS, geografiskt informationssystem – vilket Banedanmark anser vara en tidsödande och ineffektiv manuell process – tittar man på alternativa inmatningstekniker som inkluderar exempelvis AI och bildigenkänning.

– Vi har fått hört från flera håll att denna uppgift måste lösas manuellt. Vi skulle vilja utmana det. Vi hoppas att det finns nya och innovativa metoder för automatiserad konvertering av de gamla kabelritningarna så att det inte behöver göras manuellt, säger Banedanmarks projektledare Dorte Winther.

Banedanmark har efterlyst förslag på en lösning och efter den 10 januari kommer de inkomna förslagen att utvärderas. Banedanmark tror att samma lösning sedan kan användas av andra myndigheter som står inför liknande utmaningar.