Revisorer varnar för skenande kostnader och förseningar av Rail Baltica

Foto: Gediminas/Wikimedia Commons

Planeringen av Rail Baltica, järnvägsprojektet som ska knyta samma de tre baltiska länderna, är i huvudsak på plats, men revisorer varnar för ineffektivitet och brist på förmåga att hantera förändringar och risker. Det skulle kunna leda till att projektet överskrider sina budget och tidsramar, varnar de tre revisionsmyndigheterna från Estland, Lettland och Litauen i en gemensam rapport som publicerades den 7 januari.

För närvarande ligger budgeten för Rail Baltica på 5,79 miljarder euro. EU-bidrag väntas täcka 85 procent av kostnaderna.