Polen utvecklar eget vätgaslokomotiv

Elektriskt drivna polska tågsättet med loket Pesa Elf II 34WEa-001. Foto: Wikipedia, kredit: Adam Kilian

Polen har startat utvecklingen av ett inhemskt producerat och vätgasdrivet lok. För detta ändamål har den polska tillverkaren av rullande materiel Pesa Bydgoszcz och landets stora oljeraffinaderikoncern PKN Orlen inlett djupare samarbete. 

Syftet är att producera vätgaslokomotiv och bränsle till dessa. Det är det andra väteprojektet inom Polens järnvägssektor sedan PKP Cargo och dess partners startade ett liknande projekt 2018.

Pesa Bydgoszcz och PKN Orlen har redan tagit ett första steg för utvecklandet av ett vätgasdrivet lok. Den 12 december undertecknade båda företagen ett samarbetsavtal, som föreskriver projektets två utvecklingsfaser.

Den första inkluderar planering. I mitten av 2020 skall partnerna utarbeta en färdplan för projektet. Därefter avser Pesa Bydgoszcz att fokusera på utveckling av nödvändig utrustning och tillverkning.

Projektet är i första hand inriktat på byggandet av ett godslokomotiv. I slutändan planerar partnerna att utöka tekniken för persontågen.

- Så småningom kommer vi att kunna producera flera helt utsläppsfria tågsätt lämpade för passagerartrafik, sade Pesa Bydgoszczs VD, Krzysztof Zdziarski.

Samtidigt kommer PKN Orlen att fokusera på produktion av vätgasbränsle för det planerade lokomotivet. Företaget har redan uppnått en rad framsteg på detta område. ”

- Vi har redan beslutat att bygga en reningsanläggning för vätgas som kommer att anläggas vid en fabrik  i Trzebinia, som ägs av företaget Orlen Południe, ett dotterbolag till PKN Orlen - RailTech. Starten för produktion av rent vätebränsle, som kommer att användas för att driva elfordon, inklusive lok, är planerad till 2021, förklarade PKN Orlens VD, Daniel Obajtek.