Turkiska Gülermak bygger Tvärbanan från Bromma till Helenelund

Gülermak tilldelas entreprenadkontraktet för utbyggnad av Tvärbanan. Foto: Mikael Ullén

Trafikförvaltningen i Region Stockholm har tilldelat det turkiska företaget Gülermak entreprenadkontrakt för utbyggnad av Tvärbanan från Bromma flygplats till Helenelund.

Trafikförvaltningen i Region Stockholm har tilldelat det turkiska företaget Gülermak entreprenadkontrakt för utbyggnad av Tvärbanan från Bromma flygplats till Helenelund. Kontraktsvärdet uppgår till 1 450 miljoner kronor och avser en totalentreprenad.

Gülermak är ett turkiskt företag med verksamhet i Europa och Mellanöstern. I Sverige har företaget uppdrag åt Trafikverket, exempelvis Västlänken. Företaget lämnade, i god konkurrens, det mest fördelaktiga anbudet avseende pris och kvalitet.

Totalentreprenad är en entreprenadform där en enda aktör har ansvar för hela arbetet, både projektering och utförande.

Tvärbanan byggs ut i etapper, och den etapp detta kontrakt avser är sträckan Bromma flygplats–Helenelund. Sedan tidigare pågår utbyggnad av etappen Norra Ulvsunda–Bromma flygplats med planerad trafikstart 2020. Våren 2022 planeras trafik till Norra Ursvik och banan i sin helhet planeras trafikstarta 2023.