Staden Utrechts Uithof- linje invigdes

Festlig invigning av den nya spårvägen i Utrecht. Den nederländska tidningen NRC beräknade att projektet kostade 64,375 miljoner euro per meter vilket gör det till ett av världens dyraste spårvagnsprojekt. Trots detta finns det redan politiskt stöd för en ytterligare utvidgning österut till Zeist. Foto: Qbuzz

Den 8 kilometer långa spårvägen till Uithof invigdes i Utrecht, Nederländerna, den 14 december av den nederländska infrastrukturministern, Cora van Nieuwenhuizen, lokalpolitiker och Gerrit Spijksma, generaldirektör för kollektivtrafikbolaget Qbuzz, som driver Utrechts spårvagnsnät.

Efter invigningen inbjöds allmänheten att resa gratis på den nya linjen fram till klockan 17.30. Kommersiell drift inleddes den 16 december på linje 22 som förbinder Utrechts Centralstation med De Uithofs vetenskapspark och universitetscampus och Transferium med dess nya park-and-ride terminal. Linjen har nio hållplatser och restiden på hela sträckan uppgår till 20 minuter.

Linjen drivs av en flotta med 27 spårvagnar av typ CAF Urbos 100. Under rusningstrafik har flottan en kapacitet på 4400 passagerare i timmen.

Linje 22 är ansluten till den befintliga linjen Utrecht - Nieuwegein/IJsselstein Sneltram som öppnades 1983 med hög-golvmodellen SIG LRV.  Spårvagnarna på linjen kommer att konverteras till låg golvdrift och moderniseras. CAF levererar 22 Urbos 100-fordon för att ersätta den befintliga SIG-flottan.

Den nuvarande depån vid Nieuwegein har byggts om för att kunna ta emot de nya CAF-ekipagen. I december 2019 tecknade Stor-Utrechts kollektivtrafikmyndighet ett kontrakt med Alstom om underhåll av de gamla och nya spårvagns-flottorna.

Kostnaderna för ursprungsprojektet Uithof beräknades ursprungligen till 440 miljoner euro, varav 110 miljoner euro finansierades av den nederländska regeringen. Projektet drabbades dock av en 18-månaders försening vilket höjde kostnaderna med ytterligare 84 miljoner euro.