Bombardier öppnade ett nytt testcenter vid företagets tyska fabrik i Bautzen

På det mycket moderna testcentret kan cirka 50 anställda arbeta i tre skift. Tre olika fordonstyper på upp till 120 meter kan testas samtidigt. Det nya är att de enskilda vagnarna kan testas innan tåget monteras och slutligen utsätts för mer djupgående tester. Foto: Bombardier Transportation
Bautzens högteknologiska testcentrum är utrustat med ett vattentätt testsystem som automatiskt anpassar sig till järnvägsvagnens kaross. Foto: Bombardier Transportation

Bombardier Transportation presenterade nyligen ett nytt testcenter i koncernens tyska Bautzen-fabrik, i närvaro av delstaten Sachsens ministerpresident, Michael Kretschmer.

Bland gästerna fanns även Stéphane Dion, Kanadas ambassadör i Tyskland, Michael Güntner, statssekreterare vid det federala ministeriet för transport och digital infrastruktur, Alexander Ahrens, borgmästaren i Bautzen och Marko Schiemann, representanten för delstaten Sachsens parlament.

Bombardier har investerat mer än 16 miljoner euro i det nya testcentret där större delen av byggnadsarbeten utförs av lokala företag, verksamma i delstaten Sachsen.

Utrustad med avancerad produktions- och testteknik intar platsen en banbrytande roll som Bombardiers produktions- och kompetenscentrum för serietillverkning.

Området kring Bautzen, med staden Görlitz, där Bombardier har en ytterligare viktig produktionsanläggning, ligger strategiskt strax norr om skärningspunkten mellan tre länder, Tyskland, Polen och Tjeckiska Republiken.

- När den digitala slutmonteringshallen öppnades förra året och efter testcentrets presentation, utrustades vår anläggning här i Bautzen för framtiden med de mest moderna innovativa produktions- och testteknologierna. Fabriken, som kännetecknas av en solid orderingång, intar en banbrytande roll i Bombardier Transportation som ett kompetenscenter för serieproduktion av regionala och fjärrgående tåg samt spårvagnar och tunnelbanetåg, förklarade Michael Fohrer, styrelseordförande för Bombardier Transportation i Tyskland.

Detta möjliggör inte bara snabbare testserier, utan också mer flexibel testning som ökar kapaciteten till 600 vagnar per år. Med en konsekvent användning av digital teknik är all data digitalt förbunden. Syftet är att optimera produktionen, kontrollerna, testerna och alla processer från logistik till kvalitetsstyrning.

Cirka 3 500 kubikmeter betong och 650 ton stål brukades för centrets 6 690 kvadratmeter stora areal. Dessutom anlades 50 kilometer elektriska ledningar och mer än 900 lampor installerades. Bautzens högteknologiska centrum inkluderar också ett vattentätt testsystem, som automatiskt anpassar sig till karossens form och belastningsmätningsmetod med en kombinerad 4-hjulsbelastningsskala, ett testspår för testkörningar och en separat kundhall.

Cirka 30 miljoner euro investerades i moderniseringen av Bautzenfabrikens digitala industri 4.0 produktion och i tillverkningsstandardisering.

Detta resulterade i en central anläggning för serieproduktion med hög kapacitet. De största investeringarna behövdes för en ny produktionshall och ett testcenter.

Bombardier har cirka 1100 anställda i Bautzen. Det är ett viktigt bidrag i en region med en arbetslöshet som ligger klart över tyska genomsnittet.

Bombardier Transportation är en globalt ledande leverantör av mobilitetslösningar som enligt företaget kan presentera järnvägsindustrins bredaste portfölj. Den täcker hela spektrumet av lösningar, allt från tåg till delsystem och signalering till kompletta nyckelfärdiga transportsystem, e-mobilitetsteknik och datadrivna underhållstjänster.

Med huvudkontor i Berlin, Tyskland, sysselsätter Bombardier Transportation cirka 40 650 personer och dess produkter och tjänster framträder i över 60 länder.