Teleste Corporation levererar informationssystem till Trafikförvaltningen i Stockholm

Stadlers tåg på Roslagsbanan får nytt informationssystem. Foto: Stadler

Teleste Corporation kommer att leverera en informationslösning ombord till Stadlers tågset till Trafikförvaltningen i Stockholm. Med leveranser från och med 2019 kommer utbyggnaden att bestå av en ombordslösning för 22 tågset och avtalet innehåller också ett alternativ för leverans till ytterligare 45 tågset.

– Vi ser fram emot att samarbeta med Stadler för att förse kollektivtrafikverket Stockholm med en lösning ombord som är utformad för dagens effektiva och attraktiva kollektivtrafik. Vi är övertygade om att våra pålitliga och mogna system kommer att kunna uppfylla deras förväntningar på hög funktionalitet i kombination med en säker och smidig reseupplevelse för passagerarna, säger Jörn Grasse, Vice President för Rail Information Solutions på Teleste.

Telestes lösning möjliggör integration av ombordsystemet med PubTrans-databasen. Genom databasen finns korrekt och snabb resinformation om till exempel händelser, scheman och rutter för att göra kollektivtrafiken att fungera smidigt och effektivt. Tillgång till information i realtid förenklar också kollektivtrafiken för passagerare som sedan kan planera och slutföra sin resa på det mest praktiska och effektiva sättet.

– Vi är glada att samarbeta med Teleste för att hjälpa våra kunder att förse passagerare på Roslagsbanan i Stockholmsregionen med en trevlig reseupplevelse. De nya tågen är en del av Roslagsbanan nätverksförlängningsprogram och är utformade för en hög passagerartjänstnivå. Särskilt fokus har lagts på låg energiförbrukning samt lämplighet för skandinaviska vinterförhållanden, vilket vi redan kunde bevisa på flera andra projekt i Sverige, Norge och Finland, säger Dirk Vogt, teknisk projektledare.

Leveranserna till Stadler kommer också att inkludera LED- och TFT LCD-informationsskärmar med stor läsbarhet. En förarpanel, system för tågs interna och externa videoövervakning, passagerarräkning, allmän adress och nödsamtal samt ett Ethernet-nätverk för vart och ett av tågseten kommer att användas.