Knorr-Bremse tecknar 25-årigt serviceavtal för kazakstanska lok

Den spårburna rullande materielen transporterar 47,2 procent av Kazakstans gods. Foto: Knorr-Bremse

Knorr-Bremse och Alstom Kazakhstan har tecknat ett 25-årigt serviceavtal för upp till 200 dubbelsektionståg och 95 passagerarlokomotiv i Kazakstan.

Avtalet undertecknades i Berlin i samband med den Kazakstans presidenten Kassym-Jomart Tokayevs besök i den tyska huvudstaden.

Knorr-Bremses RailServices-enhet kommer att underhålla bromssystemen på de lokomotiv som bedrivs av Kazakhstan Railways (KTZ). Knorr-Bremse kommer att tillhandahålla korrigerande och förebyggande underhåll samt leverera reservdelar för alla bromssystemkomponenter. Detta inkluderar lufttillförselenheter som kompressorer och lufttorkare, tillsammans med bromsstyrning, fördelarventiler och utrustning för underreden.

Korrigerande underhåll omfattar plötsliga och oväntade reparationer av defekta komponenter, medan det förebyggande underhållet inkluderar schemalagda översyner som syftar till att optimera lokomotivens prestanda. Avtalet gäller för 25 år per lok, och löper fram till 2051. Sammantaget kommer tjänsterna att täcka upp till 495 lokala lokomotivenheter, av vilka den äldsta tog in tjänst 2013.

. Kazakstan är ett av Centralasiens viktigaste transitländer och spelar också en viktig roll i Kinas transportprojekt ”New Silk Road” mellan kinesiska städer och Europa.