Mångmiljardnota för försenad kollektivtrafik

FREDRIK SANDBERG / TT: Förseningar i kollektivtrafiken medför stora kostnader för samhället, enligt Svensk Kollektivtrafik. Arkivbild

Samhällets årliga kostnader för förseningar i kollektivtrafiken beräknas till 8,5 miljarder kronor, enligt en rapport från konsultbyrån WSP som gjorts på uppdrag av branschföreningen Svensk Kollektivtrafik.

En bieffekt av förseningarna är att de minskar förtroendet för kollektivtrafiken, vilket i sin tur minskar användandet av kollektivtrafik.

"Förseningarna finns i hela Sverige, men är framförallt ett storstadsproblem", skriver Svensk Kollektivtrafiks vd Helena Leufstadius och analytiker Lars Sandberg i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Branschföreträdarna efterlyser bland annat mer investeringar i regional kollektivtrafik, som orsakar över 80 procent av kostnaderna för förseningar. De vill även att Trafikverket prioriterar de mest störningskänsliga så kallade flaskhalsarna i trafiksystemet.

Andra åtgärder som föreslås är mer busskörfält på vägarna och bättre planering när det görs vägarbeten.