Brittisk företagsgrupp utvecklar autonomt hjulstyrningssystem

Acti-Wheel använder konstgjord intelligens för styrning av tåget längs banan. Foto: University of Loughborough

Brittisk företagsgrupp, som består av Vivarail, SET, Loughborough och Huddersfield universitet, har utvecklat ett autonomt hjulstyrningssystem som kallas Acti-Wheel. Företagsgruppen tror att systemet kan revolutionera hjuluppsättningsteknologin.

Acti-Wheel använder konstgjord intelligens för styrning av tåget längs banan. Det nya systemet fungerar genom att varje hjul styrs var för sig, oberoende av varandra.

Lasrarna mäter hjulavståndet från banans centrum och skickar informationen till en dator, som sedan beräknar den nödvändiga hastigheten för varje hjul. Det nya systemet kräver förhållandevis lite energi.

Acti-Wheel innehåller en synkroniserad driftmotor med permanent magnet som väger 40 kilo. Motorn har placerats inne i monoblockhjulets trumma. Därmed undviker man behovet av ett transmissionssystem mellan hjulet och motorn. Det finns inga rörliga delar förutom axellagret. Därmed reduceras boggiernas vikt med 2 ton.

Acti-Wheel kräver ingen friktionsbromsning eftersom tåget kan bromsas med hjälp av elektrisk bromsning och med energiregeneration ner till 0 km/h.