Tyska parlamentet godkände investeringsplan på 86 miljarder euro för järnvägssektorn

Tysklands framtida fjärrtågnät - sluttillstånd 2030. Karta: Deutsche Bahn, klicka på krysset så får du se hela kartan.

 

Det tyska parlamentet godkände den 15 november en budget på 86 miljarder euro för investeringar i landets järnvägsinfrastruktur enligt lagen om tredje LuFV prestations- och finansieringsavtal för 2020-2029.

Godkännandet kommer efter en överenskommelse om budgeten mellan Deutsche Bahn (DB) och det federala transportministeriet (BMVI) som gjordes bekant i juli.

 

Den federala regeringens bidrag till LuFV III har emellertid minskats från 62 miljarder euro till 51,4 miljarder euro efter förhandlingar med Deutsche Bahns förvaltare av järnvägsinfrastruktur, DB Network, som ansvarar för de flesta av de återstående investeringarna.

Den nya lagen LuFV III innebär att utgifterna ökar med 41 procent jämfört med föregående LuFV II som slutar att gälla i år. Enligt de nya arrangemangen kommer den statliga delen av finansieringen av järnvägsinfrastruktur uppgå till cirka 5,6 miljarder euro mellan åren 2025-2029, jämfört med cirka 3,5 miljarder euro under de förgångna fem åren.

Efter senaste kritik från Federala Revisionsrätten kan DB:s tillträde till fonderna begränsas om överenskomna mål och kontroller inte uppfylls.

Transportministeriet åläggs att rapportera vartannat år om framsteg och jämföra dessa med järnvägsinvesteringsprogrammets mål. Den Federala Revisionsrätten förväntas spela en större roll än tidigare när det gäller att se till att DB:s budgetkontroll fungerar enligt de nya reglerna och att projektmålen faktiskt uppfylls.

Mycket av medlen kommer att användas för att förbättra järnvägsnätets totala tillstånd. Reparationsbehovet uppgick enligt det tyska parlamentet till 49 miljarder euro i oktober 2019.

Pengarna kommer också att användas för att öka kapaciteten vid överbelastade järnvägsnav.

DB är en viktig förmånstagare när det gäller den federala regeringens klimatskyddspaket som offentliggjordes i slutet av september 2019. Detta kommer att lägga till ytterligare 20 miljarder euro i järnvägsinvesteringar fram till 2030 med en kapitaltillförsel till Deutsche Bahn på 11 miljarder euro som betalas i etapper under det kommande decenniet.

Därmed erhåller DB ytterligare kapital, vilket minskar det kortvariga behovet av att skaffa finansiering genom upplåning eller försäljning av dotterbolag som Arriva, en avyttring som har lagts på is eftersom alla erhållna erbjudanden låg under företagets bokföringsvärde.