Köpenhamns nya spårväg blir grön

Den nya spårvägen får grönt som signalfärg. Foto: Hovedstadens Letbane

När Köpenhamns nya spårväg rullar ut 2025 blir det gröna vagnar som kommer att trafikera sträckan Ishøj -Lyngby. Färgen ska säkerställa spårvägens egen identitet i den befintliga kollektivtrafiken i huvudstaden. Huvudstadens spårväg blir grön i mer än en mening. För att säkerställa igen kännade, synlighet och hög trafiksäkerhet har styrelsen beslutat att vagnarna ska ha grön färg. Den nya spårvägen kommer att sträcka sig över 28 kilometer och ha 29 hållplatser.

Den nya spårvägen ska präglas av en egen identitet i kollektivtrafiken i storstadsområdet. Varje färdmedel i kollektivtrafiken har sin egen färg; det röda S-tåget, den vita tunnelbanan och de gula bussarna. Färgerna hjälper kunderna att känna igen och skilja mellan dem. Grön färg blir lätt att känna igen och blir synlig i stadsbilden, förklarar Trine Græse, vice ordförande för huvudstadens spårvägar och borgmästare i Gladsaxe kommun, som står bakom projektet tillsammans med tio andra kommuner och huvudstadsregionen.

– Vi vet att spårvägen kommer att bli ett nytt transportsätt i huvudstaden och att alla trafikanter måste vänja sig vid det när den tas i drift. Därför har vi ett särskilt starkt fokus på samspelet mellan spårvagnarna och annan trafik, säger Rebekka Nymark, chef för Capital's Light Rail.