Danska gränskontroller sänker farten på Öresundsbron

Nu inför Danmark gränskontroller mot Sverige. Foto: Öresundståg

När Danmark nu inleder gränskontroll av resenärer från Sverige lovar polisen att allmänhetens resande ska påverkas så lite som möjligt. Men på bron sänks hastigheten för motorfordon på väg mot Danmark när kontroll pågår. Vid körisk i tunneln stängs trafiken.

"Om vi ser att det finns risk för kö så stängs förbindelsen i den riktningen, och det är en princip som alltid gäller hos oss", säger brons säkerhetschef Ulla V Eilersen till Fokus Öresund , ett nyhetsbrev från Öresundsbrokonsortiet.

Tågresenärer som kommer över bron får räkna med att de kan bli kontrollerade när de kliver av vid Köpenhamns flygplats, som är den första stationen på dansk sida. Kontroll kan också ske under färden från flygplatsen till nästa station, Tårnby.