Alternativ finansiering av stambanorna välkomnas av branschen

Foto: Simon Matthis
Foto: Simon Matthis

En av huvudtalarna på Järnvägsdagen, som arrangerades igår i Stockholm, var infrastrukturminister Thomas Eneroth. Hans förslag att lägga finansieringen av de nya stambanorna utanför budget hyllades brett på konferensen.

– Det tror vi är väldigt bra. Det gör det möjligt att arbeta med stambanorna på ett mer samlat, effektivt sätt, sade Lena Erixon, generaldirektör på Trafikverket, en annan av talarna.

Många vill dock se en tidigareläggning av de nya stambanorna, som i nuläget planeras öppna först 2040-45.

– Kan vi inte korta ner den tiden till åtminstone 2030-35, föreslog Johan Trouvé, vd för Västsvenska handelskammaren, som för övrigt tycker det är upprörande att medan rutten Stockholm-Uppsala nu kommer att få ett fjärde spår så finns bara ett enkelspår mellan rikets andra stad Göteborg och Borås – byggt 1907.

Per Tryding, vice vd på Sydsvenska Handelskammaren, frågade sig retoriskt om kontinenten kommer att sluta i Hässleholm, med tanke på att Stora Bältbron står klar och det gör även Fehmarn Bält-förbindelsen inom överskådlig framtid.

– Om vi inte fortsätter bygga upp till Stockholm kommer vi att mista ”gratisresan” ner till kontinenten, sade Per Tryding som tycker att Sverige har mycket att lära av Danmark som framgångsrikt och inte minst snabbt fått stora infrastrukturprojekt på banan.

Läs mer om Järnvägsdagen i nästa nummer av Nordisk Infrastruktur!