AGA Gas och Green Cargo i utökat samarbete

Sammanlagt kör Green Cargo tio tåg i veckan för St1. Foto: Green Cargo

Nyligen stod det klart att AGA Gas och Green Cargo utökar sitt samarbete ytterligare med transporter från Sverige till Norge. Parternas fortsatta samarbete ska minska klimatbelastningen med 150 000 kg koldioxid årligen.

Godset som transporteras är koldioxid som används bland annat till växthus, livsmedelsindustrin, bryggerier och rening av vattenledningar. Koldioxiden är en restprodukt som uppstår vid olika slags produktionsprocesser. Transporterna har flyttats över från väg till järnvägen.

Med tågen levererar AGA Gas koldioxiden till kunder i Norge för upphämtning på terminalen i Rolvsøy. Vagnarna är anpassade för denna typ av transporter och tillhandahålls av AGA Gas. Det går ett antal vagnar i veckan från Norrköping till Rolvsøy utanför Sarpsborg.

– Vi har ett gemensamt intresse med Green Cargo när det gäller att hitta miljömässigt fördelaktiga och effektiva lösningar för våra transporter, säger Anders Eriksson, distributionschef på AGA Gas AB i ett pressmeddelande. Det utökade samarbetsavtalet innebär även klara fördelar ur ett säkerhets- och hälsoperspektiv och det medför också att vi får vi en utökad transportkapacitet, vilket är mycket glädjande.