Strukton Rail inför tillståndsbaserat underhåll

Nytt system ger förvaltaren relevant information direkt. Foto: Strukton

Struktons övervakningssystem förser infrastrukturägare med information om statusen hos viktiga järnvägskomponenter. Algoritmer analyserar och tolkar den insamlade datan för att sedan rapportera grundorsaken till olika problem i anläggningen. På så sätt får infrastrukturägaren information i god tid och hinner planera underhåll innan komponenterna går sönder. Metoden är ett sätt att förbättra tågens punktlighet.

Infrastrukturen utsätts för allt högre belastning på grund av tätare och tyngre tågtrafik. Den ökade belastningen på järnvägsnätet innebär mer slitage, samtidigt som det innebär färre och kortare tidsfönster för inspektion och underhåll. Detta kräver i sin tur ett smartare och mer målinriktat underhåll.

Med nya Poss Online kan infrastrukturförvaltaren få en tydlig uppfattning om anläggningens status vilket gör det lättare att kontrollera, hantera och planera underhållet. Systemet omvandlar data om anläggningen, till information som i förväg talar om vilka åtgärder som behöver göras. Grundproblemet analyseras alltså automatiskt och förvaltaren får relevant information direkt.

Plattformen fungerar som en virtuell underhållsassistent och bidrar till utvecklingen av nya underhållsstrategier. På Struktons kontrollcenter utvärderas information från systemet. Centret är ett stöd till infrastrukturförvaltaren under övergången till en tillståndsbaserad underhållsmetod. Den nya plattformen stödjer också användningen av smartphones, bärbara datorer och andra enheter, och underlättar samtidigt för fler användare och fler program. Den öppna IT-miljön gör systemet kompatibelt med befintliga och kommande plattformar vilket framtidssäkrar integrering med exempelvis IoT-sensorteknologi.