Finnlogs virkestransporter från Ryssland har startat

Ryskt TU8-0542-lok transporterar virke i norra delen av landet. Foto: Wikipedia, kredit: Leg29

VR Group stärker sin konkurrenskraft , Etableringen av VR Groups ryska dotterbolag Finnlog har utvecklats snabbt. Företagets första 24 ryska vagnar har levererats och importen av virke från Ryssland har startat. Det första godståget anlände till Finland måndagen den 28 oktober.

Under våren tillkännagav VR Group att koncernen skulle söka tillväxt i nya affärer och inrätta ett ryskt dotterbolag för att köpa och förvalta godsvagnar i Ryssland. Företaget verkar under namnet Finnlog.

- Vi eftersträvar aktivt större tillväxt inom nya områden. Vi vill betjäna våra nyckelkunder ännu bättre och stärka vår konkurrenskraft. Målet är att expandera till andra kunder och produktgrupper, säger Rolf Jansson, VD för VR Group.

Finnlogs vagnar kommer att användas av VR Transpoints viktigaste finländska kunder för importerad virketrafik.

Finnlog, som sköter vagnarna i Ryssland, underhåller underhållskontrakt och är operativt ansvarigt för planering och kontroll av vagnanvändning på rysk sida.

Finnlog kommer att förvärva totalt 300 ryska vagnar. Alla vagnar kommer att levereras i slutet av april 2020.

Vladislav Shepetovski är VD för företaget. Han har tjänstgjort i många år som chef för VR:s kontor i Moskva och som landschef i Ryssland och kommer att fortsätta göra det.