Bring ersätter vägtransporter med tåg från Nässjö till Umeå och Luleå

Brings satsning och omställning till gröna, fossilfria leveranser fortsätter. Foto: Bring

Bring tar nästa steg och flyttar över sina transporter av hemleveranser till norra Sverige från väg till tåg. Tillsammans med tågoperatören Real Rail Sweden vill Bring inte bara bidra, utan även driva, utvecklingen till en mer grön och hållbar klimatomställning inom nordisk transportnäring.

− Det känns fantastiskt att kunna göra våra hemleveranser ännu mer gröna. Vi har fram tills nu haft störst fokus på att leverera den sista milen fossilfritt för våra hemleveranser i Stockholm, Göteborg och Malmö. Men det är viktigt att kunna göra flera delar av logistikkedjan grön och att använda tåg blir nu ett viktigt komplement till att kunna leverera mer grönt i hela landet, säger Tobias Åbonde, direktör för konsumentleveranser på Bring.

Den nya tåglinjen är ett viktigt steg för Bring, för att nå, de inom sin bransch, högt uppsatta miljömålen; att senast år 2025 enbart använda sig av förnybara energikällor i fordon och fastigheter. För att nå detta har Bring de senaste åren gjort flera insatser; senast i raden är den investering i det svenska cleantech-företaget Inzile, som utvecklat en lätt lastbil som är helt eldriven, som gjordes tidigare i år. Sedan mitten på september rullar den nya tåglinjen med Brings hemleveranser.

− Det är oerhört glädjande att Bring har tagit steget att transportera sina enheter med Real Rail Sweden AB. Brings satsning i denna fråga är ett bevis på att man tar miljöfrågan på allvar och att man ser vårt intermodala kombitrafikskoncept som ett reellt alternativ till väg ur miljö- och kvalitetssynpunkt, där inte minst ledtiden och punktligheten har stor betydelse, säger vd David Sandahl i Real Rail Sweden.