Europeiskt partnerskap vill främja kvinnors sysselsättning inom järnvägssektorn

Kvinnor står för närvarande för 20 procent av järnvägssektorns arbetskraft i EU-området. Foto: CER

EU: s europeiska järnvägs- och infrastrukturföretag (CER) och fackförbundet European Transport Workers 'Federation (ETF) har kommit överens om att gemensamt förhandla fram ett avtal med arbetsmarknadens parter i EU för att främja sysselsättningen av kvinnor inom järnvägssektorn.

CER och ETR har tagit upp kvinnornas andel inom järnvägen till diskussion under de senaste åren. Men resultatet har varit begränsat när det gäller att öka kvinnors sysselsättning. Nu har man beslutat att öka arbetsinsatserna och trycket.

Järnvägsföretag, representerade av CER, och fackföreningar, representerade av ETF, strävar efter att tillvarata kvinnornas värdefulla bidrag, bland annat när det gäller att främja mångfalden på arbetsplatsen och i slutändan anpassa järnvägssektorn till samhället i stort.

- Den demografiska situationen i järnvägsföretagen över hela Europa gör det inte längre möjligt för järnvägssektorn att klara sig utan kvinnors förmågor, färdigheter och erfarenheter, säger Giorgio Tuti, ordförande för EU: s avdelning för social dialog för järnvägar.

- Den europeiska sociala dialogen är rätt plats när det gäller att förhandla fram effektiva åtgärder för att locka kvinnor till alla yrkesområden inom järnvägssektorn.

- ETF anser att det enda sättet framöver är att garantera lika möjligheter och goda arbetsvillkor för kvinnor. Dessa faktorer kommer att fungera som dragningskraft som kan locka kvinnor till järnvägsyrken, säger ETF: s vice generalsekreterare, Sabine Trier.

​​​​​​​- Det som gynnar kvinnliga arbetare är en fördel för alla arbetare. Det är i sektorns och dess anställdas intresse att öka ansträngningarna och engagemanget för att nå detta mål, säger Trier.

ETF representerar mer än 5 miljoner transportarbetare från mer än 200 fackföreningar i 41 europeiska länder. CER samlar mer än 70 järnvägsföretag från hela Europa.