Tågperatörerna kritiskt till Trafikverkets rapport ”Längre lastbilar på det svenska vägnätet"

"Gör om och gör rätt” blir Tågperatörernas resoncion av Trafikverkets utredning. Arkivbild

Konjunkturen är på väg ner. Finansminister Gunnar Sträng lär ha förhört sig om antalet godsvagnar som stod stilla på bangårdarna som en viktig konjunkturindikator. Uttalandet citerades i SvD igår och är särskilt intressant eftersom vi samtidigt med kommande lågkonjunktur ser allvarliga hot mot godstransporterna i Sverige till följd av de stigande banavgifterna samt kostnadsdrivande krav på installation av ERTMS ombordutrustning och tysta bromsblock.

Mer på temat konkurrenskraft - i veckan lämnade Tågperatörerna in remissvar avseende Trafikverkets rapport ”Längre lastbilar på det svenska vägnätet – för mer hållbara transporter”. Tågperatörernas invändning mot utredningen är den synnerligen bristfälliga konsekvensutredningen. I uppdragsbeskrivningen hade särskilt betonats behovet av analys av hur förslaget påverkar möjligheterna att flytta långväga godstransporter från väg till järnväg och sjöfart. Dessvärre har inte den uppenbara risken för negativ överflyttning från järnväg till väg omhändertagits i rapporten. Förslaget innebär i realiteten att transporter flyttar från ett mer klimatsmart alternativ. Nettoeffekten för hela transportsystemet måste utredas.

"Gör om och gör rätt” får nog bli Tågperatörernas medskick till M, L och KD i frågan om satsningen på nya stambanor. Den borgerliga veligheten i en av få positiva framtidsfrågor återspeglades träffsäkert av humorgänget Public Service i förra söndagens Godmorgon Världen. Tågperatörerna instämmer i uppmaningen till tre partier som dessutom är splittrade internt: se upp för avståndet mellan vision och verklighet både när du kliver på och när du kliver av.