Paneldebatt: ”Bara politiker kan ta det konkreta beslutet”

Paneldebatt. Foto: Simon Matthis
Stein Erik Lauvås, ledamot av Stortinget och Nordiska rådet. Foto: Simon Matthis

Det är svårt att få de nordiska länderna att enas om gemensamma mål för transportpolitiken i Norden, trots påstötningar från bland annat Nordiska rådet, där man haft att lättare att prata ihop sig. Det tycks helt enkelt vara ett lågprioriterat politikområde. Ett tecken på det är att arrangörerna av Nordic Future Transport Summit, en konferens som hölls parallellt med Nordic Rail, bjudit samtliga transportministrar från de nordiska länderna, även Färöarnas, Grönlands och Ålands, men samtliga tackade nej.

– Varje land är upptaget av sina egna nationella projekt, sade Stein Erik Lauvås, ledamot av Stortinget och Nordiska rådet.

Nordiskt samarbete var också temat för en paneldebatt – ”Vad borde göras nu?” - som kom att präglas av frågan om höghastighetståg som fått förnyad aktualitet. Efter de politiska utspelen om höghastighetståg från KD är nämligen besvikelsen och frustrationen stor bland de som tycker att det är på tiden att Skandinavien också får höghastighetståg.

Uppseendeväckande är att de baltiska länderna nu enats om att bygga en höghastighetstågbana som säkerligen kommer att stå klart långt innan Skandinavien får sin första, menade en åhörare.

– Hur kan baltstaterna göra detta bättre än oss? frågade han panelen.

Panelen skruvade på sig men åtminstone en av dem, Pyry Niemim, svensk riksdagsledamot, kände sig kallad att bekänna färg och sade att han personligen är för höghastighetståg.

–Det är nu upp till politikerna att ta det politiska beslutet: Nu kör vi!