VR FleetCare utvecklar digitala lösningar för underhåll av boggier

För att kunna introducera den databaserade övervakningslösningen kommer VR FleetCare att installera sensorer och dataöverföringssystem på ett antal lokomotiv och elektriska tåg från tågoperatören VR under 2019. Foto: VR FleerCare

VR FleetCare, ett dotterbolag till det finska nationella järnvägsoperatören VR Group, har avsikt att utveckla och introducera en databaserad lösning för underhåll av boggier.

Metoden kommer att göra det möjligt för företaget att övervaka och förutsäga funktionsfel i boggierna. Projektet kommer att genomföras tillsammans med EKE-Electronics, en finsk leverantör av intelligent tågautomation och -hanteringssystem.

VR FleetCare och EKE-Electronics, planerar gemensamt ett mer omfattande utvecklingsarbete nästa år. Projektet baseras på VR FleetCares tekniska praktik med VR:s tågflotta samt optimering av järnvägsflottans underhåll och erfarenhet av EKE-Elektronik inom automationssystem hos tåg och deras fjärrövervakning.

EKE-Electronics kommer att tillämpa företagets fjärrövervakningssystem och dataanalys för att utveckla övervakningslösningar för VR FleetCare.

”Software- och sensorteknologikompetensen i kombination med analysen av vårt brittiska dotterbolag Humaware kommer att göra oss till föregångare i övervakning av boggiernas tillstånd. Våra system som är anpassade till fjärrövervakning av tåg distribueras för närvarande till Australien och används på tunnelbanan i London, säger Karl Lönngren, chef för digitala tjänster hos EKE-Electronics.

Med hjälp av det nya projektet planerar VR FleetCare att uppnå flera mål. Inledningsvis vill företaget förbättra sitt underhållsarbete och minska livscykelkostnader. Därefter kommer dessa förbättringar att öka säkerheten och så småningom förbättra användbarheten för det rullande materiel som används av VR Group.

- Intresset för tillståndsbaserat och datadriven underhåll är stort inom järnvägsindustrin. Genom samarbetet med EKE lär vi oss nya sätt att utföra övervakning av boggiernas tillstånd och betjäna våra kunder. Vårt mål är att öka våra besparingar på cirka 10–15 procent med hjälp av denna nya metod, konstaterade Mikko Alanko, chef för digitala tjänster på VR FleetCare.