Tokyo och Utrecht förebilder för Köpenhamns centralstations förnyelse

Foto: Simon Matthis

Thomas Bruun Jessen, planeringsdirektör på Bane Danmark, berättade om vad som händer i Danmark inom järnvägen de närmaste åren. Målet är att hela järnvägen ska elektrifieras.

– Det är en förutsättning för att den ska vara miljövänlig.

En annan vision är att minska restiderna mellan Danmarks största städer. Det handlar om restiderna mellan Köpenhamn – Odense, Odense – Aarhus, Aarhus-Aahlborg samt Odense-Esbjerg.

– Det ska ta max en timme mellan de städerna, sade Thomas Bruun Jessen.

Centralstationen i Köpenhamn kommer också att genomgå stora förändringar. Som inspirationskällor för förnyelsen tittar man på Tokya och Utrecht.

Thomas Bruun Jessen tog också upp utbyggnaden av ERTMS, ett projekt som kommer att gå lös på 20 miljoner kronor de närmaste 11 åren.