Logistikleverantören RheinCargo bildar ny industriavdelning

Logistikföretaget RheinCargo har anslutit företagets verksamhet till stålkoncernen ArcelorMittal vid deras Prosper-koksverk i Bottrop, Tyskland. Foto: RheinCargo

Den tyska logistikleverantören, RheinCargo, utökar sitt tjänsteerbjudande till att omfatta shunting och infrastrukturverksamhet, efter etablering av en ny avdelning, "Werks und Industriebahnen".

Sedan januari 2019 ansvarar RheinCargo för logistiken vid ArcelorMittals fabrik när det gällt att leverera kol till koksanläggningen längs en 30 kilometer lång järnvägssträcka.

Dessutom transporterar RheinCargo kol via vagnar från Bottrops hamn, dit kolet anländer i flatbottnade lastbåtar.

RheinCargos verkställande direktör för järnvägstransporter, Wolfgang Birlin, meddelade nyligen att framgången med Bottrop-kontraktet och användningen av järnvägen har lett till att företaget har under de senaste månaderna fått motta flera förfrågningar om ytterligare uppdrag.

- RheinCargos beslut att utöka sin portfölj var riktigt. Den redan framgångsrika RheinCargo-portföljen för lokal- och fjärrtransporter kompletteras nu med ett lovande segment, förklarade Birlin.

Den nya divisionen ska utvecklas och förvaltas av Peter Jacobs, som tidigare var ansvarig för järnvägsverksamheten i RheinCargo i Neuss.