Järnvägsentreprenör utvidgar med succé till spårvägar

Bild: Aarsleff.
Blld: Aarsleff.

Aarsleff Rail är kända som en av Danmarks ledande järnvägsentreprenör. De senaste åren har även spårvägar börjat fylla orderlistorna. Aarsleff Rail har bland annat i samarbete med Siemens vunnit uppdraget för anläggning av den 29 km långa Hovedstadens Letbane väster om Köpenhamn.

 

Strategi för spårväg
Arbetat med att överföra succén från järnvägsområdet till den växande spårvägsmarknaden i Skandinavien har gått via en kombination av erfarenhet med teknik, samarbete från järnvägssektorn och viktig specialkunskap som Aarsleff Rails svenska systerbolag, Anker AB, levererat.

Det noggranna förarbetet har resulterad i att Aarsleff Rail är involverad på alla tre nuvarande spårvägsprojekt i Danmark. I Aarhus utför Aarsleff Rail underhåll av spårvägsnätet på över 110 km och i Odense kommer Aarsleff Rail också att utföra underhåll på den 14,5 km långa spårvägen som är planerat att öppna i 2021. På den köpenhamns spårväg skall Aarsleff Rail etablera spår- och stationsanlägg, kontaktledning och installera transformatorstationerna som leverera elektriciteten till tågen på spårvägen. Just nu arbetar andra entreprenörer på spårvägens underbyggnad och konstruktioner. Arbetat med spåranläggningen börjar 2021. 

En av de största i Skandinavien
Med strategist fokus på spårvägar har Aarsleff Rail-gruppen som  består av Aarsleff Rail, Anker AB och Banedrift AS i Norge utvecklats till en av de största spårvägsentreprenörerna i Skandinavien. Bland projekten som Anker AB har arbetat med de senaste åren kan nämndas spåranläggningen på spårvägen i Lund, spårunderhåll i Göteborg samt mer än 10 års erfarenhet av underhåll på spårvägen i Norrköping.

Läs mera om Aarsleff Rails projekt och organisation på http://aarsleffrail.com/ och mött oss på Nordic Rail i Jönköping 8-10 oktober på B07:12