Texas Central undertecknar kontrakt för bygget av en höghastighetslinje

Texas höghastighetsprojekt inkluderar konstruktion och byggande av viadukter och järnvägsvallar längs hela sträckan, installationen av spårsystem och inriktning och konstruktion av alla byggnader. Illustration: Credit: www.texascentral.com

Samarbetsavtalet har fört byggandet av Texas Centrals linje för höghastighetståg mellan Houston och Dallas ett steg närmare fullföljandet.

Texas-tåget kommer att baseras på ett koncept som har utvecklats av Central Japan Railways Tokaido Shinkansens höghastighetssystem.

Texas Central, huvudansvariga för höghastighetstågprojektet, har meddelat att ett konstruktionsavtal har tecknats med joint venture Salini Impregilo, spA (en av världens största entreprenörer inom byggnadsteknik) och dess amerikanska dotterbolag, Lane Construction Company.

Salini-Lane ska tillhandahålla det civila och infrastrukturella arealen för den nya höghastighetslinjen mellan Houston och Dallas. Detta inkluderar konstruktion och byggande av viadukter och järnvägsvallar längs hela sträckan, installationen av spårsystem och inriktning och konstruktion av alla byggnader och tjänster för underhåll och skötsel av tyngre redskap för järnvägssystem.

Andra tjänster inkluderade optimering av genomförandeplaner, strategier och logistik, samt analyser som behövs för beräkning av byggkostnader och schemaläggning av kostnadsberäkningar.

- Detta avtal för oss ett steg närmare att byggandet av projektet för civil infrastruktur. Salini-Lanes oöverträffade erfarenheter när det gäller byggande av järnvägsinfrastruktur och deras globala kompetens angående tillverkning av höghastighetståg i världsklass, kommer att vara avgörande faktor för slutförandet av USA:s första sammanbundna höghastighetstågsystem, konstaterade Carlos F. Aguilar, VD för Texas Central.

Det nya Shinkansen N700S-tåget, som är tilltänkt även för Texas höghastighetsbana, är den sjätte generationens "bullet-train" av sitt slag. Det kommer att framträda i Japan för första gången redan före 2020-års olympiska spel i Tokio.

Projektets totala investering förväntas uppgå till cirka 20 miljarder dollar. Byggandet beräknas kunna generera 10 000 nya arbetsplatser i Texas.