Hesop: Ny metod för järnvägen sparar energi och kostnader

Enligt tillverkaren Alstom, är Hesop ett effektivt svar på transportmyndigheternas behov av förbättrad energieffektivitet. Systemet anses optimera energiförbrukningen i tunnelbanan, spårvägen och längs pendeltågslinjer. Illustration: Alstpm

Infrastrukturföretaget Hamburger Hochbahn AG har gett Alstom i uppdrag att installera och implementera ett regenererande tekniskt system med namnet Hesop, för stadens spårnät.

Hesop konverterar, enligt Alstom, outnyttjad energi som genereras av tågen under bromsning och matar energin in i spänningsnätet för återanvändning. Leveransen är planerad till slutet av 2019.

Hesop är en avancerad växelströmsstation som både levererar dragspänning till ett nätverk och återvinner bromsenergi från fordonen. Det kan eftermonteras i befintliga system eller byggas in i nya nätverk i samband med byggfasen.

Dess dynamiska spänningsreglering anpassar strömförsörjningen till nätverkets krav vilket innebär att om trafiken ökar kan kraften skalas upp utan att infrastrukturen behöver bytas ut.

Hesop fångar, enligt tillverkaren, också mer än 99 procent av den återvinningsbara bromsenergin och matar in den igen i elnätet för återförsäljning eller återanvändning på stationer för rulltrappor, belysning och ventilation.

På grund av dess förhöjda effektivitet möjliggör Hesop ett större avstånd mellan transformatorstationer, vilket sänker antalet stationer och respektive investeringar. Och förutom att återvinna bromsenergi som i sig sänker driftskostnaderna, reducerar Hesop också värmeavledningen på tåg, vilket innebär att tunnelbanetunnlar och -stationer kräver mindre luftkonditionering eller ventilation.

Systemet som är tillgängligt i ett brett spektrum av spännings- och effektkonfigurationer har lett till att Hesop har redan anammats av en mängd olika snabba transitnätverk, däribland av tunnelbanor i Milano, Riyadh, London, Dubai och Panama samt spårvägar i Sydney och Milano.