Testning av Stadlers Eurodual-lokomotiv för ELP pågår i Valencia

Stadlers Eurodual-lokomotiv. Foto: Wikipedia, kredit: Falk2

Statisk och dynamisk testning av tio hybridlok av typ Eurodual pågår vid Stadlers testanläggning i spanska Valencia.

Lämplighetsproven har begärts av det nya schweiziska leasingföretaget European Loc Pool (ELP).

 De första ELP Eurodual-lokomotiven håller också på tillverkas vid Stadlers fabrik i Valencia.

ELP tillkännagav i mitten av 2018 att företaget beställde två enheter specifikt för användning i Skandinavien och åtta för användning i Tyskland.

De "skandinaviska loken" är skräddarsydda för användning under temperaturer så låga som -40° C. Loken är också utrustade med svensk och norsk signalutrustning.

Alla 10 enheterna är konstruerade för 15 kV/25 kV dubbelspänning med en maximal effekt på 6,15 megawatt. Varje enhet har också en 2,8 megawatt stark dieselmotor av typ Caterpillar C175-16, som uppfyller EU: s steg IIIB-utsläppsstandard.

Det 126 ton tunga loket har en startkraft på 500 kN både vid diesel- och eldrift och en topphastighet på 120 km/h, men kan vid behov ställas om till 160 km/h. Fordonens tre axelboggier är en förbättring av Stadlers Euro 4000 boggier. Samtliga tre boggier har asynkrona dragmotorer.

Ursprungligen var enheterna konstruerade enbart för användning i Tyskland men Stadler anser sig kunna garantera godkännanden i framtiden även för drift i andra länder.

Leveransen kommer att starta under andra halvåret 2019.