M3 Cityringen i Köpenhamn invigs

Köpenhamn får 17 nya tunnelbanestationer. Karta: M3 Cityringen

Efter åtta års byggnation invigs M3 Cityringen i Köpenhamn söndagen den 29 september. Med huvudstadens nya tunnelbanelinje kommer kollektivtrafiken att få ett kraftigt uppsving och antalet passagerare som använder tunnelbanan förväntas fördubblas till 122 miljoner redan 2020. Öppningen av det nya, sammanhängande tunnelbananätet firas med stor allmän öppningsceremoni och gratis transport för tunnelbanans resenärer.

Byggandet av Cityruns 17 nya tunnelbanestationer och testningen av systemet och de förarlösa tågen är nu klar. Detta innebär att det största förenade byggprojektet i Köpenhamn på 400 år snart kommer att slutföras. Slutligen kan många tusentals tålmodiga passagerare använda det nyöppnade tunnelbanaenätet.

– När Cityringen öppnas kan vi resa under jord till arbete, familj och vänner med hållbar, kollektivtrafik, vilket kommer att binda staden samman ännu bättre. Det kommer att förändra Köpenhamnarnas vardag och bana väg för en ännu grönare huvudstad. Jag ser fram emot att fira den historiska dagen med ett stort offentligt firande, säger borgmästaren i Köpenhamn, Frank Jensen (S).

– Jag ser mycket fram emot öppningen av Cityringen efter åtta år med tunnelbyggen. Det förväntas att det nya tunnelbanenätet kommer att bidra till att minska överbelastningen och skapa nya trafiknav som kan säkerställa ett starkare och effektivare kollektivtrafiknät i huvudstaden. Byggandet av tunnelbanan är en stor förbättring - inte bara för de som bor i staden - utan också för pendlare, turister och andra besökare, säger transportminister Benny Engelbrecht (S).