Banedanmark inför tillståndskontroll med lidar

Banedanmark introducerar tågburen lidarscanning. Foto: Leif Jørgensen

Banedanmark har tilldelat Fugro ett fyraårigt ramavtal för tågburen lidarscanning av sin infrastruktur med det prisbelönta RILA-systemet för snabba och exakta digitala undersökningar. Banedanmark förvaltar Danmarks offentliga järnvägsinfrastruktur och ansvarar för underhåll, trafikstyrning och utveckling av större delen av det danska järnvägsnätet, som täcker över 3000 km spår. Deras prioritet är att hålla järnvägen effektiv, säker och i tid, vilket kräver noggrann spårinformation och alla föremål i järnvägskorridoren.
 
 eroen Huiskamp, ​ järnvägsdirektör på Fugro, kommenterar: ”Det här är första gången som Banedanmark använder tågburen lidarteknologi i stora delar av nätverket och vi är stolta över att de har valt vår RILA-lösning. Den operativa flexibiliteten, förbättrade säkerhetsnivåer, mycket noggranna data och attraktiva kostnadsskillnader skiljer dem från andra undersökningsmetoder."
 
Tidigare använde Banedanmark nätverksinfrastrukturundersökningar traditionella markmetoder så att förvärva lidardata via en mobil plattform kommer dramatiskt att minska behovet av on-track surveyors och ge snabbare datafångst.

– Vi ser fram emot ett pågående samarbete med Fugro för att kartlägga det danska järnvägsnätet. Med 190 miljoner passagerare och 3000 tåg som passerar genom Danmark är säkerheten en viktig förare. Uppgifterna som Fugro levererar gör det möjligt för våra team att övervaka strukturmätaren och förbättra prognoser för underhåll av infrastrukturen. Sammantaget kommer det att bidra till att skapa framtidens järnväg, säger Charlotte Lomholt, projektledare på Banedanmark
 
Datainsamlingen påbörjas hösten 2019, följt av en fullständig nätverksinsamling från 2020 och framåt. De resulterande datasätten kommer att importeras till Banedanmarks befintliga programvara och göras tillgängliga via Fugros webbaserade RILA Portal. Portalen tillhandahåller en enda punkt av sanning från vilken användare kan se och ladda ner data, inspektera och analysera tillgångar och dela och extrahera värde från tillgångsdata mer effektivt än någonsin tidigare. Uppgifterna kommer att gynna många av Banedanmarks affärsverksamheter, inklusive spårunderhåll, kapitalförvaltning, landskapsarkitektur och detaljerad design från bygg- och signalavdelningarna.