Antalet spårvagnspassagerare i Chemnitz fördubblades inom 3 år

Den spårburna trafiken bedrivs av regionala Mid-Saxony Transport Authority (VMS) och av City-Bahn Chemnitz med en flotta på åtta så kallade LRV:s från Stadler.

Antalet passagerare som reser på linjerna som används av tyska staden Chemnitz´s spårväg har mer än fördubblats sedan den första byggfasen blev färdig 1 oktober 2016.

Stadens linjenät transporterar nu 5300 passagerare per dag jämfört med 2500 vid öppningen, en ökning med 112procent.

Dessa trafikerar tre linjer med fordon som körs som konventionella spårvagnar i stadens spårvagnsnät som är elektrifierat med 750 V likström och med dieseldrivna LRV:s på linjer som ägs av Deutsche Bahn Network, som kör österut och norr om Chemnitz´s centralstation.

Enligt företaget City-Bahn Chemnitz kännetecknades servicen av betydande tillväxt i passagerartrafiken redan efter ett år efter dess öppnande 2016. Linje C14 från Chemnitz till Mittweida visade en tillväxt på 146 procent. Antalet passagerare ökade per dag med 650 till dagens 1600.

Linje C13 som förbinder Chemnitz med Burgstädt är den mest trafikerade rutten med 2000 passagerare/dag, vilket motsvarar en ökning med 122 procent, medan trafiken på linje C15 Chemnitz - Hainichen, som var den mest trafikerade rutten när den kördes som en konventionell järnväg med DMU:er, ​​har vuxit med 78 procent från 950 till 1700 passagerare per dag.