MES Expo 2019: 5G förser framtidens rörlighet med drivkraft

Tåg-till-tåg-kommunikation: Kraftfulla radionätverk enligt 5G-standarden gör det möjligt för tågen att kommunicera med varandra. Bild: Fraucher

Messe Berlin kommer att lansera mobilitetselektroniska leverantörsutställningen (MES Expo) i november 2019. Denna mässa för leverantörer av elektronik till mobilitetssektorn kommer att äga rum vartannat år i Berlin.

Digitalisering är ett viktigt tema i många av livets aspekter. Inom mobilitetssektorn handlar digitaliseringen om autonom körning, elektrifiering och kommunikation. Den elektroniska försörjningsindustrin utgör grunden för denna utveckling inom mobilitetssektorn.
 

Mässan presenterar 5G och fordons-till-X-kommunikation som nyckelteknologi för olika typer av förarlösa väg- och spårburna fordon

Nokia presenterar användningsfall för alla aspekter av 5G.

Utställaren Harting Technology Group är involverad i utvecklingen av förarlös MicroSNAP.

 Mobilitetens framtid kommer att bli säkrare, effektivare och miljövänligare enligt branschens kännare eftersom information som utbyts genom fordon och transportinfrastruktur möjliggör förarlösa bilar, smarta trafikstyrningssystem och kommunikation mellan fordon och X.

 Eftersom ett fordon interagerar mer med sin omgivning krävs kraftfull, täckande trådlöst nätverk för att främja denna teknik.

Det är här den nya 5G - radiotelefonistandarden kommer in - vilket gör det möjligt att utbyta data på motorvägar och järnväg i realtid, vilket kan hjälpa förare att hitta parkeringsplatser eller snabbt identifiera faror på vägen med radiobaserad kommunikation. Följaktligen kommer 5G och fordon till X-kommunikation att vara viktiga ämnen vid MES Expo 2019 på Berlin Exhibition Grounds från 5 till 7 november 2019.

Bland tekniken som visas på MES Expo 2019 kommer där också att demonstreras innovationer som MicroSNAP från det schweiziska företaget Rinspeed.

MicroSNAP är ett litet förarlöst fordon som kan användas för leveransservice. Många partners och leverantörer har deltagit i utvecklingen av MicroSNAP, inklusive Harting Technology Group, som kommer att presentera den.