CargoNet digitaliserar beslutsstödet

CargoNet testar ny teknik för bättre leveranssäkerhet. Foto: CargoNet

CargoNet är Norges största godstransportör på järnväg. En av deras viktigaste trafiklinjer går mellan Narvik och Oslo. Varje vecka rullar femton tåg i vardera riktning den 2000 kilometer långa sträckan. För att en så lång logistikkedja ska fungera är det viktigt att ha kontroll på det rullande materialet.

– När ett tåg blir stående längs banan på grund av akuta fel på vagnshjulen orsakar det stora störningar, berättar Torbjörn Abegg Haugland, CargoNet. Det blir en ekonomisk påfrestning i ett tufft affärsklimat och det påverkar vårt förtroende som en leveranssäker operatör.

CargoNet testar hela tiden ny teknik för att förbättra sin leveranssäkerhet. När samarbetet med eMaintenance365 startade var förhoppningen att företagets beslutstjänst skulle hjälpa CargoNet att bättre kunna styra underhållet av vagnshjulen.

Beslutsstödet bygger på data från Trafikverkets detektorer i Sverige. Data samlas in och analyseras kontinuerligt för att ge en bild av fordonens status och hjulens återstående livslängd. Genom denna information kan CargoNet bättre planera och styra sitt underhåll.

– Förhoppningarna vi hade inför detta har verkligen infriats, säger Torbjörn. Vi ser redan nu att vi har sparat pengar, effektivitet och nytta. Just nu diskuterar vi med eMaintenance365 om att utveckla samarbetet kring det digitaliserade beslutsstöd som de ger oss.

– Vår ambition är att sköta det mesta underhållet i Oslo eller Narvik. Det underlättas väsentligt genom den beslutstjänst vi nu har tillgång till. Viktigt att framhålla är också betydelsen av vår egen underhållspersonal som avsynar och inspekterar vagnar och lok.