Israel, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten planerar järnvägsförbindelse

Gränsövergången vid Sheikh Hussein-bron över Jordan-floden, byggdes på den historiska rutten för Hejaz-järnvägen och öppnades 2016, Sträckan från Haifas hamn kommer att förlängas hit till Jordaniens gräns. Foto: Wikipedia, kredit: Abutoum

Projektet bygger på användningen av Israel som en landbro och Jordanien som ett regionalt transportnav.

Det israeliska utrikesministeriet avslöjade nyligen detaljer om ett föreslaget järnvägsprojekt som kommer att ansluta Haifas i hamn till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten, UAE.

Projektet presenterades i UAE av den israeliska utrikesministern Yisrael Katz och introducerades som ett sätt att "främja regional fred" och koppla Medelhavet till Persiska viken för att möjliggöra ökad handel och förbättra lokala ekonomier.

Ett regionalt järnvägsnät kommer så småningom också att kunna vara öppet för passagerare. "I framtiden kommer nätverket också att transportera passagerare mellan Storbritannien, Europa och Medelhavet i öster och mellan Gulfstaterna, Saudiarabien och Irak i väster," påpekade ministeriet.

Ministeriet hävdade att detta initiativ "kommer att skapa kortare, snabbare, billigare och säkrare regionala handelsvägar och kommer att bidra till att stärka de jordanska, saudiska hamnarna och till och med de irakiska ekonomierna i framtiden."

Ministeriet påpekade också att redan befintlig infrastruktur i Israel, Saudiarabien och Gulfstaterna kommer att möjliggöra genomförandet av "detta initiativ inom en relativt kort period".

- Al-Marj-tåget, som förväntas trafikera mellan städerna Haifa och Beit She'an, längs den historiska rutten för Hejaz-järnvägen. Sträckan öppnades 2016, och den kommer att förlängas till Jordaniens gräns vid övergången Jordan River Crossing (Sheikh Hussein Bridge), och senare även till Jalamah-korsningen och Jenin-området på Västbanken. Denna järnväg skulle förbinda palestinier med väster och även öster mot Jordan, Saudiarabien och viken, underströk ministeriet.

Det förutspådde att ökningen av handelsvolymen i regionen "kommer att göra initiativet lönsamt inom cirka tio år och kommer att bidra till återhämtningen av Iraks ekonomi."

 Israels handelsvolymer skulle öka 400 procent till följd av detta projekt, förklarade ministeriet.

- Järnvägen kommer också att kringgå de "säkerhetsrisker" som Iran utgör vid Hormuzsundet och Bab El-Mandab, betonade ministeriet.

Projektet kommer att "förändra regionen, stärka ekonomierna i dessa länder och bidra till att öka stabiliteten och driva fred framåt", förklarade ministeriet och tillade att denna linje "kommer att främja palestiniernas ekonomiska tillväxt."

Palestinierna har, som väntat, redan meddelat att de inte kommer att delta i projektet. Därmed kommer förbindelsen att i första hand dras enbart genom Jordanien och Saudiarabien.