Lastbilståg mellan Finland och Ryssland

Foto: Vaikoovery

Ryska järnvägar planerar att starta upp en så kallad “piggyback”-bana – lastbilståg på järnväg -  mellan Helsingfors och Sankt Petersburg. Det skulle avlasta vägnätet från tunga transporter, inte minst vid gränsövergångarna, och minska miljöpåverkan av vägtransporter.

En rad frågor av juridisk natur måste först lösas. Operatörerna försöker nu också lösa frågor relaterade till taxorna för den här typen av transporter.