Odense väljer konsulter till spårvagnsprojekt

Odense kommun har valt konsultbolaget Parsons Brinckerhoff för att hjälpa dem med projektledningen  av stadens spårväg, ett projekt som ingår i danska regeringens senaste kollektivtrafikstrategi som presenterades den 12 juni.Den 14,7 kilometer långa spårvägen kommer att stanna på omkring 15 hållplatser. Tanken är att ansluta den största stationen, Odense Banegård, med ett nytt supersjukhus och universitetets campus.

Projektet är fortfarande i sin linda även om en förstudie har genomförts.

Arbetet med konceptdesign ska inledas i augusti och kommer att ingå i en miljökonsekvensbeskrivning som kommer att lämnas till transportministeriet i slutet av 2013. Odense stad hoppas kunna  öppna linjen år 2020.