Trafikavbrott på Bohusbanan och Hamnbanan

Foto: BIL

Inkopplingen av det nya signalställverket på Göteborg Central fortsätter i sommar. Tågtrafiken på Bohusbanan och Hamnbanan kommer därför att stängas av mellan den 21 och 23 juli.

Anledningen till att Hamnbanan och Bohusbanan behöver stängas av är att ställverket ska kopplas in på sträckan mellan Marieholmsbron samt Sävenäs rangerbangård.

Den nya ställverksdatorn togs i drift på Göteborg Central 2010. Förra sommaren startade inkopplingsarbetena ute i själva anläggningen. Följande somrar kommer återstående banor att kopplas in i ställverket:

  • Sommaren 2013: inkoppling av Västkustbanan och Kust till kust-banan.
  • Sommaren 2014: inkoppling av Olskroken.
  • Sommaren 2015: inkoppling av Västra stambanan.

Det gamla ställverket är 30 år gammalt och behöver bytas ut. Den nya ställverksdatorn kommer att kunna hantera 1500 objekt, det vill säga växlar, signaler och plankorsningsanläggningar. Det finns en stor efterfrågan på mer tågtrafik och när ställverksbytet är gjort går det att köra fler tåg. Banorna kommer fram till 2015 att successivt att kopplas in i ställverksdatorn.