Bombardier investerar i järnvägskapacitet efter förlust under andra kvartalet

Egentligen är nya tåg från Bombardier färdiga för leverans till schweiziska SBB. Men SBB vill inte acceptera dessa. Detta kommer att ske först när de färdiga dubbeldäckstågen fungerar tillförlitligt. Ur tillverkaren Bombardiers perspektiv är tågen dock tillräckligt tillförlitliga för att kunna köras i persontrafik. Bild: SBB

Bombardier tillkännagav den 1 augusti att de kommer att betala ytterligare mellan 250 och 300 miljoner US-dollar under andra halvåret i år och öka därmed koncernens bidrag på grund av en nettoförlust på 36 miljoner dollar under andra kvartalet.

Bombardier säger att koncernen kommer därmed att "fullborda de försenade så kallade gamla arvsprojekten och skydda leveransschemat för andra projekt." Fonderna kommer att användas för att öka både tillverkning och teknisk kapacitet vid Bombardiers Transportation Facility.

Koncernens intäkter ökade med 9 procent till 4,3 miljarder dollar under andra kvartalet. Ökningen var resultatet av högre flygplanleveranser och tillväxt i eftermarknadssegmentet.

Bombardier slutförde därmed försäljningen av sina Q-serie-flygplan och tillkännagav försäljningen av sin regionala jetflygplan till Mitsubishi Heavy Industries.

Intäkterna inom transportavdelningen ökade med 2 procent jämfört med året innan till 2,2 miljarder USD.

Den justerade Ebit-marginalen på 5,1 procent hamnade under målet, vilket återspeglar ett ytterligare kostnadstryck på stora projekt, främst i Storbritannien, Tyskland och Schweiz.

Divisionens orderstock uppgår till 33,6 miljarder och Bombardier säger att dess positiva marknadsutsikter är oförändrade.