Tunnelbanan får tillstånd för automatisk körning

Foto: Christer Wiik

Transportstyrelsen har beviljat MTR Stockholm permanent tillstånd att använda automatisk körning på tunnelbanans gröna linje. Automatisk körning kan något förenklat jämföras med en farthållare i bilen eller flygets autopilot. Tillståndet gäller från och med den 1 augusti 2012, och är det första permanenta tillståndet i Sverige.

Det är efter många års trimning av tekniken i signalsystemet som MTR Stockholm nu fått tillstånd att använda förarövervakad ATO, Automatic Train Operation. Tillståndet är ett resultat av ett samarbete mellan SL, MTR Stockholm och tidigare entreprenörer i tunnelbanan.

ATO innebär att tunnelbanetågen körs automatiskt mellan stationerna. Förarnas roll är att övervaka tåget, öppna och stänga dörrarna samt att manuellt starta tåget.

För tunnelbanans resenärer innebär ATO att det kommer att bli en mer jämn körstil. ATO skapar även förutsättningar att köra tågen snabbare med bibehållen säkerhet, vilket på sikt kan ge en tätare trafik på grön linje.

– För förarkåren innebär ATO en bättre arbetsmiljö med minskad belastning på axlar och armar, säger Sören Stark, projektledare. Vi har genomfört en intensiv utbildningsinsats under hösten och vintern och utbildat cirka 270 förare på grön linje.