Bristande underhåll orsakar tågurspårning

Foto: Appro

En urspårning i hög hastighet är en situation med stora risker för skador på personer och egendom i de fall tåget lämnar spåret och antingen välter, ställer sig på sidan eller i värsta fall kommer över på intilliggande spår, där andra tåg kan passera.

I rapport, TS2511-0000-2-RES föreslås att SJ i samverkan med underhållsleverantören ska fördjupa den tekniska kompetensen om skruvförband för den personal som monterar säkerhetskritiska komponenter och system.

Kostnader för det skador som uppstått finns inte redovisade i rapporten.