Caterpillar ska utveckla ”naturgaslok”

Ett avtal har undertecknats mellan naturgasspecialisten Westport Innovations och Caterpillar om att ta fram ett naturgasdrivet lok. Caterpillar kommer att finansiera projektet.Loktekniken kommer att utvecklas av Caterpillars EMD-verksamhet (Electro-Motive Diesel) i kombination med Westports teknik för direktinsprutning under högt tryck. Ett kanadensiskt lok kommer att fungera som demonstrator.Kommersiell produktion förväntas starta om cirka fem år.

– Den stora prisskillnaden mellan naturgas och diesel leder till att det finns ett starkt ekonomiskt incitament att göra det möjligt för icke vägbundna användningsområden för att dra nytta av låga naturgaskostnaderna utan att göra avkall på prestandan. Det finns också ett tydligt miljöincitament på grund av minskade koldioxidutsläpp, säger Westports vd David Demers.