Oslo förlänger tunnelbanan

Foto: Kjetil Ree

Oslos tunnelbanelinje 6 förlängs med två kilometer från Jar till Bekkestua via Ringstabekk station, som flyttas. Detta är det senaste steget i det pågående projektet att bygga om Kolsåsbanen för gemensam drift med tunnelbana och spårvagnar.

Nyöppning av sträckan till Gjønnes är planerad till 2012, följt av en sträcka på 5,9 km till Kolsås under 2014. Det finns en långsiktig ambition att förlänga linjen ytterligare.

Invensys Rail har levererat förreglingar för projektet, tillsammans med fyra signaler för användning av tunnelbanan och tre signaler som kommer att användas av spårvagnar, då dessa börja dela spåren från slutet av 2012.