Ökad punktlighet i kollektivtrafiken i Skåne

Foto: Kasper Dudzik

Maj månads punktlighet visar även den en positiv trend, framförallt för tågen. Totalt ligger punktlighet i maj för alla trafikslag på 84 procent det vill säga max 3 minuters avvikelse.

Tåg fortsatte att förbättra punktligheten. Sedan april har Öresundståg förbättrat punktligheten med 3 procent och ligger nu på en punktlighet på 86 procent för maj månad inom Skåne jämfört med april. Punktligheten var hela 15 procent bättre än maj förra året.

Bäst punktlighet hade sträckan Helsingör-Helsingborg där 89 procent av tågen kom i tid i maj. Pågatåg har stabiliserat punktligheten och hade under maj 88 procent punktliga avgångstider. Det är samma värde som i april. Punktligheten är hela 18 procent bättre jämfört med april förra året.

Stadsbuss hade i maj en punktlighet på 87 procent. Det var -1 procent jämfört med april 2012, vilket var 4 procent bättre jämfört med maj förra året. Eslövs stadsbusstrafik har fortsatt bäst punktlighet med 97 procent. Malmö, Landskrona, Hässleholm och Trelleborg har hög punktlighet över medelvärdet för stadsbuss. 

Regionbuss hade i maj en punktlighet på 79 procent (minus 2 procent jämfört med april) och +1 procent jämfört med april förra året. Vägarbeten på E22:an och vid Kristianstad C drabbar viktiga linjer och sänker punktligheten.