Ta det lugnt vid plankorsningen!

Den här olyckan med ett Amtraktåg i USA 1999 sägs ha orsakats av att en lastbilschaufför inte stannade vid en plankorsning.

Nyligen samlades järnvägsexperter från hela världen för den fjärde upplagan av International Level Crossing Awareness Day (ILCAD) för att uppmärksamma risken med plankorsningar. I år fokuserade man särskilt på utbildningsåtgärder och ett säkert beteende vid plankorsningar.

I mer än 42 länder hölls evenemang med det gemensamma budskapet: ”Ta det lugnt vid plankorsningen!” Nästan 98 procent av alla plankorsningsolyckor i Europa orsakas av vägtrafikanter och fotgängare, som inte respekterar trafikmärken eller signaler. De flesta av dessa lever eller arbetar nära plankorsningar.Det finns flera anledningar till att människor tar risker vid plankorsningar:• tidspress • distraktion • fysiska skäl såsom trötthet, användning av droger och/eller alkohol.