UIRE och UNIFE tecknar samarbetsavtal

Valentin Gapanovitch, vice ordförande för UIRE, och Henri Poupard-Lafarge, VD för Alstom Transport. Foto: Alstom

UIRE (den ryska unionen för tillverkare av järnvägsutrustning) har undertecknat ett samförstånds- och samarbetsavtal med UNIFE (European Rail Industry Association) under ett möte i Sotji i Ryssland i början av juni. Avtalet förväntas stärka banden mellan den ryska och europeiska järnvägssektorn och inkluderar seminarier där experter från båda sidor kommer att mötas för ingående diskussioner om aktuella regelverk på området. Det ger också möjlighet för gemensamt samarbete inom en rad områden, däribland standardisering och kvalitetsstyrning.