Smartare transporter i Kalifornien

Univsersity of California i San Diego och företaget Cubic Transportation Systems ska samarbete om nästa generation transortteknik i städer. Fokus ligger på kontaktlösa betalningar och passagerarinformation. Ett femårigt samarbetsavtal har undertecknats.

Cubic  Tranportation Systems bidrar med 500 000 dollar till forskningsprogrammet,  som framför allt ska undersöka tillämpningar av ”framväxande tekniker”. Det handlar om hur man kan utnyttja mobila enheter, trådlös kommunikation och kontobaserade betalningssystem för ta fram mer personligt anpassad trafikinformation.

  – Vår forskning kommer att bättre utnyttja befintliga data och söka efter innovativa sätt att tillämpa denna information på för att bättre utnyttja av en stads transportnät, säger Pradip Mistry på Cubic Transportation Systems.