Jernhusen tecknar avtal med Västtrafik

Foto: Thomas Harrysson

Jernhusen och Västtrafik har tecknat avtal för spårhyra i Tillberga Depå. Hyresavtalet innebär tillgång till två av de spår i depån som nyligen byggts ut för att möta det ökade behovet i branschen.

Det ingångna avtalet gäller till och med den 31 augusti med möjlighet till förlängning. Västtrafik hyr utrymme på Tillberga depå för att i första hand utbilda lokförare, tågvärdar och utförare av tågunderhåll.

– Att vi får förfrågningar på korttidsuthyrningar tyder på att det finns ett behov på marknaden av att kunna hyra och sedan lämna när behovet inte finns längre, säger Åsa Nilsson depåchef på Jernhusen.

Jernhusen utvecklar konkurrensneutrala underhållsdepåer för marknadens samtliga aktörer. Ökad efterfrågan av underhåll och ny teknisk utformning av tågen ställer nya krav på depåerna.

– Vi utvecklar våra underhållsdepåer efter kundernas behov och arbetar helst i partnerskap med kunderna för att hitta bästa depålösning, säger Charlotte Törsleff marknadskommunikatör på Jernhusen.